Joakim Caspersen

Joakim Caspersen

Joakim Caspersen er forsker 2 ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), og på området for høyere utdanning. Caspersen er sosiolog, og har doktorgrad i profesjonsstudier fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningsområdet er profesjoner i høyere utdanning, overgang fra studier til arbeidsliv og kvalifisering til profesjonsutøvelse.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014