Mari Lande With

Mari Lande With

Mari Lande With er sosiolog fra Universitetet i Oslo og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014