Arne Mastekaasa

Arne Mastekaasa

Arne Mastekaasa er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Viktige forskningsområder er arbeidsmarked, utdanning og sosial ulikhet. Han har også arbeidet med temaer knyttet til subjektivt velvære og psykisk helse. Forskningen er hovedsakelig basert på bruk av kvantitative metoder, med vekt på analyser av registerdata.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014