Svein Kyvik

Svein Kyvik

Svein Kyvik er dr.philos. i sosiologi og seniorforsker ved NIFU. Han har i over 30 år arbeidet med problemstillinger knyttet til utviklingen av universitets- og høgskolesystemet. Kapitlet bygger på hans bok: The Dynamics of Change in Higher Education. Expansion and Contraction in an Organisational Field. Boka ble utgitt av Springer i 2009.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014