Kåre Heggen

Kåre Heggen

Kåre Heggen er professor ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda og professor II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har særlig arbeidet med forskning og profesjonskvalifisering og utdanningsvalg.

Kvalitet, kapasitet og relevans

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning
Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)
Utgivelsesår: 2014