Knut Dørum

Knut Dørum

Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har vært aktiv innenfor mange områder av faget. Han har arbeidet med statsutvikling i norsk og europeisk middelalder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidligmoderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo med flere publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.

Gud og Mammon

Religion og næringsliv
Bjørg Seland (red.)
Utgivelsesår: 2014