Ingunn Folkestad Breistein

Ingunn Folkestad Breistein

Ingunn Folkestad Breistein (f. 1963) er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter temaer som religiøs frihet i norsk historie og i samtiden, forholdet mellom religion og stat, frikirke- og vekkelsesbevegelser i Norge og USA. Hun arbeider også med kjønnsperspektiver på norsk kirke- og misjonshistorie.

Gud og Mammon

Religion og næringsliv
Bjørg Seland (red.)
Utgivelsesår: 2014