Ola Tjørhom
© Egil Erikson

Ola Tjørhom

Ola Tjørhom (f. 1953) er cand.theol. fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har innehatt ulike professorater i inn- og utland. Tjørhom har skrevet en rekke artikler og bøker om kirkeforskning og kirkelig enhetsarbeid og er selv katolikk.

Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.)

Fornyelsen som forsvant

Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag
Ola Tjørhom
Utgivelsesår: 2014