Helga Kufaas Tellefsen

Helga Kufaas Tellefsen

Helga Kufaas Tellefsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har de siste årene hatt ansvaret for og undervist lærere i matematikk i videreutdanningstilbudet «kompetanse for kvalitet». Tellefsen har sittet som representant for HiOA i den nasjonale gruppen NELVU, nasjonalt organ for elev- og lærlingsvurdering, nå NKV (Nasjonalt kompetansemiljø i vurdering). Hun har tidligere jobbet som matematikklærer i ungdomsskolen gjennom 10 år.

Undervisningskunnskap i matematikk

Ellen Konstanse Hovik og Bodil Kleve (red.)
Utgivelsesår: 2016

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 2

Gustavsen, Hinna, Borge og Andersen (red.)
Utgivelsesår: 2014

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2

Trond Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen
Utgivelsesår: 2014