Torgeir Sørensen

Torgeir Sørensen

Torgeir Sørensen, cand.theol., p.hd., er postdoktor ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Kreftsykdom

Psykologiske og sosiale perspektiver
Alv A. Dahl
Utgivelsesår: 2016