Hanne Marken Dalby

Hanne Marken Dalby

Hanne Marken Dalby har bakgrunn som allmennlærer. Nå arbeider hun som pedagog med spesielt ansvar for matematikk ved Vitensenteret Innlandet. Hun underviser også i matematikk ved Høgskolen i Hedmark, avd. lærerutdanning. Hanne Marken Dalby har vært ressursperson for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Radius 4B Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr

Radius 4B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr

Radius 4B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr

Radius 4A Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4 Oppgåvebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4 Oppgavebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 4A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2016

Radius 3B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3B Lærerens bok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3B Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3A Lærerens bok

Radius
Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3 Oppgåvebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3 Oppgavebok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3A Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015

Radius 3A Grunnbok

Hanne Hafnor Dah, Hanne Marken Dalby og May-Else Nohr
Utgivelsesår: 2015