Aksel Hatland
© Institutt for samfunnsforskning

Aksel Hatland

Aksel Hatland er jurist og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

For mange på trygd?

Velferdspolitiske spenninger
Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.)
Utgivelsesår: 2015

Folketrygdens framtid

Hvor går NAV?
Gunnar Tellnes og Bjørgulf Claussen (red.)
Utgivelsesår: 2014