Harriet Jakobsson Öhrn

Harriet Jakobsson Öhrn

Innføring i politivitenskap

Paul Larsson, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus og Rolf Granér (red.)
Utgivelsesår: 2014