Randi Reidunsdatter

Randi Reidunsdatter

Randi Johansen Reidunsdatter er utdannet stråleterapeut og er ph.d. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi. Reidunsdatter er tilknyttet Senter for helsefremmende forskning og Forskningsgruppen for seneffekter ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014