Sigrunn Drageset

Sigrunn Drageset

Sigrunn Drageset er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen. Hun er utdannet anestesisykepleier og har ph.d-graden på en avhandling om mestring, sosial støtte og psykologiske reaksjoner i den diagnostiske og preoperative fasen av brystkreft.

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011