Tove Anita Fiskum

Tove Anita Fiskum

Tove Anita Fiskum jobber som høgskolelektor i pedagogikk og underviser i faget pedagogikk og elevkunnskap ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, men har også kroppsøving og friluftsliv i sin fagkrets. Hun har forsket på uteskole i flere år og har vært opptatt av hva denne undervisningsformen gjør med ulike elever. Hun har flere års erfaring i å undervise på studiet Uteområdet som læringsarena.

Uteskoledidaktikk

Ta fagene med ut
Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)
Utgivelsesår: 2014