Arnt Erlend Skjefstad
© Jan Kåre Wilhelmsen

Arnt Erlend Skjefstad

Arnt E. Skjefstad er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Skjefstad er p.t. konstituert dommer i Gulating lagmannsrett. Han har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Schjødt og Kluge Advokatfirma.

Erstatningsberegning

- særlig om fradrag for fordeler
Arnt E. Skjefstad
Utgivelsesår: 2016