Marianne Dahl

Marianne Dahl

Marianne Dahl er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og har hovedfag i helsefag. På 1980-tallet var hun med på å starte opp Kreftavdelingen i Tromsø, og senere sengeposten på Hospice Lovisenberg i Oslo. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid både med eldre multisyke og med alvorlig syke og døende kreftpasienter, og er i dag tilknyttet Hospice Lovisenberg

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015