Benedicte Sørensen Strøm

Benedicte Sørensen Strøm

Benedicte Sørensen Strøm er stipendiat ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, Senter for diakoni og profesjonell praksis. Hun er utdannet sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Strøm har praksis fra sykehjem og medisinsk avdeling og var med på å starte «Sykepleie på hjul», et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Oslo. Hun har flere års erfaring som høgskolelektor og sykehjemsbestyrer.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015