Bente Rigmor Walgermo

Bente Rigmor Walgermo

Bente Rigmor Walgermo er stipendiat i utdanningsvitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. I doktorgradsprosjektet studerer hun motivasjon og tro på egne ferdigheter hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Leseboka

Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Leseboka

Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.)
Utgivelsesår: 2014