Dag Husebø

Dag Husebø

Dag Husebø er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap og leder av det universitetspedagogiske arbeidet ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en avhandling rettet mot RLE-undervisning i lærerutdanning og grunnskole, og flere artikler om å undervise i høyere utdanning og i skole.

Leseboka

Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.)
Utgivelsesår: 2014

Leseboka

Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Atle Skaftun, Oddny Judith Solheim og Per Henning Uppstad (red.)
Utgivelsesår: 2014