Stian Hårstad

Stian Hårstad

Stian Hårstad er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han har skrevet bøker og artikler om sosiolingvistiske og språkhistoriske emner.

Nabospråk og nabospråkundervisning

Stian Hårstad
Utgivelsesår: 2015