Cecilie Isaksen Eftedal

Cecilie Isaksen Eftedal

Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole. Arbeidet med denne boken har imidlertid foregått i regi av Høgskolen i Telemark.

...men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole

Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal
Utgivelsesår: 2014

...men hvordan gjør vi det?

Tilpasset opplæring i grunnskolen
Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal
Utgivelsesår: 2014