Joyce Falkenberg

Joyce Falkenberg

Joyce Falkenberg er professor i strategi ved Universitetet i Agder. I perioden 1985–2003 var hun ansatt ved NHH, og hun har i tillegg undervist ved University of Washington og Texas Tech University, NORLET-programmet i Russland, MBA-programmer ved Warsaw Polytechnic, Riga Economic College og BLUE MBA i shipping og logistikk ved Copenhagen Business School. Hennes forskningsinteresser er strategi, endring og implementering av strategi og praktisk strategi. Hun har også vært med og ledet samarbeidsprosjekter i Statoil. Hun har også vært redaksjons- og styremedlem i Academy of Management.

Strategisk ledelse

Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten
Utgivelsesår: 2015