Espen Schjetne

Espen Schjetne


Espen Schjetne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold der han underviser i etikk og religion på grunnskolelærerutdanningen og på barnehagelærerutdanningen. Han har flere år bak seg som lærer i barneskolen. I sin doktoravhandling fra 2011, Autonomi og sosial kompetanse. Moraloppdragelse i den offentlige grunnskolens seksual- og samlivsundervisning, undersøker han læreres erfaringsforankrede refleksjon over hva som bør være mål for skolens moraloppdragelse. Hans forskningsmessige interesse, både empirisk og teoretisk, er knyttet til spørsmål om verdiformidling og holdningsdannelse i et flerkulturelt samfunn.

Empirisk etikk i pedagogiske praksiser

Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon
Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne (red.)
Utgivelsesår: 2014