Tina Storsletten Nordstrøm

Tina Storsletten Nordstrøm

Tina Storsletten Nordstrøm er advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, tilknyttet firmaets arbeidslivsavdeling. Hun er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2009. Hun har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent og forskningsassistent ved UiO, Institutt for offentlig rett.