Gerd Stølen

Gerd Stølen

Forskerstudentene

Lærerstudenter i nye roller
Tove Leming, Tom Tiller og Eva Alerby (red.)
Utgivelsesår: 2016

Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13

Tom Tiller og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2014