Eirik J Irgens

Eirik J Irgens

Ledelse for læring i mulighetenes skole

- skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling
Anne Berit Emstad og Elin Angelo (red.)
Utgivelsesår: 2015

Profesjonsrettet pedagogikk 8 - 13

Tom Tiller og May Britt Postholm (red.)
Utgivelsesår: 2014