Miha Skerlavaj

Miha Skerlavaj

Miha Škerlavaj er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han er også førsteamanuensis 2 i ledelse ved økonomifakultetet ved Universitetet i Ljubljana, Slovenia. Hans forsknings- og undervisningsinteresser omfatter organisasjonsatferd, organisasjonsutvikling og -endring. Aktuelle emner er prososial motivasjon, proaktiv atferd på arbeidsplassen (endring, læring, kreativitet, innovasjon), kunnskapsskjuling og beslektede temaer. Hans vitenskapelige arbeider er publisert i anerkjente ledelsestidsskrifter som Academy of Management Journal og Leadership Quarterly, og har fått medieomtale blant annet i The New York Times.