Odd Lingjærde

Odd Lingjærde

Odd Lingjærde, professor emeritus, er lege og spesialist i psykiatri. Han har vært professor i psykiatri ved universitetet i Tromsø og i Oslo og har drevet omfattende forskning, spesielt innenfor psykofarmakologi. Lingjærde var i mange år avdelingsoverlege ved Gaustad sykehus. Han er æresmedlem av Norsk Selskap for Biologisk Psykiatri og av Scandinavian College of Neuropsychopharamacology.

Psykofarmaka

Medikamentell behandling av psykiske lidelser
Odd Lingjærde og Trond F. Aarre
Utgivelsesår: 2015