Vibeke Olufsen

Vibeke Olufsen

Utdannet helsesøster, og har hovedfag i helsevitenskap. Jobber som høyskolelektor og har vært fagansvarlig ved helsesøsterutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleie. Hun har gjennom mange år vist et stort engasjement for barn og familiers rettigheter for helsefremmende og primærforebyggende helsetjenestenester. Hun er leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF Sør-Trøndelag, inspirerer helsesøstre til økt faglighet gjennom deling av forskning, arrangere fagdager og å peke på konsekvenser dersom faglighet svikter. For å ha mot til å dokumentere avvik, og å følge opp og løfte saker til media, ble hun tildelt Syklepleierprisen 2011.
Hun har vært en pådriver ved helsøsterutdanningen for å utvikle helsesøsterstudentenes helsefremmende forståelse, samt å utvikle, evaluere og vitenskapelig vurdere (forske på) nye arbeidsformer som aktiviserer studentene og gir studentene ferdigheter, slik som tverrfaglig samarbeid, hospitering, simulering, kunnskapsbasert argumentasjon, bruk av video både i teoretiske og praksis studier.
Faglig fordypning er barselomsorg, ungdomshelse, prevensjonsveiledning, fremme psykisk helse, forebygge psykisk uhelse, forebygge overvekt, forebygge tobakksbruk, fremme gode søvnvaner, forebygge søvnproblemer, global helse og kultursensitivitet.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har benyttet Vibeke som prosjektleder i to nyskapende karleggings prosjekt i 2009 og 2014. Hensikten med prosjektene har vært å synliggjøre og tydeliggjøre et lovpålagt tjenesteområde, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, på en slik måte at beslutningstakere i kommunene må prioritere den.

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014