Ingvild Aune

Ingvild Aune

Ingvild Aune er utdannet jordmor og har mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun er ansatt som dosent ved jordmorutdanningen ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og er tilknyttet Senter for helsefremmende forskning.

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014