Gregory  Yates

Gregory Yates

Gregory C.R. Yates er seniorforeleser i utdanningsfag ved University of South Australia. Han sitter i redaksjonsrådet for tidsskriftet Educational Psychology og har bidratt med en rekke rapporter innenfor kognitiv informasjonsbearbeiding og sosial læringsteori.

Synlig læring - hvordan vi lærer

John Hattie og Gregory Yates
Utgivelsesår: 2014