Anne-Stefi Teigland
© Foto: Leif Gullstein

Anne-Stefi Teigland

Anne-Stefi Teigland er litteraturviter og cand.philol. med barne- og ungdomslitteratur som spesialfelt. Hun har arbeidet som kritiker, foreleser, formidler og forlagsredaktør, har skrevet flere artikler på fagområdet og har ni års erfaring som medlem/leder av Kultur- og kirkedepartementets jury for barnebokpriser. Hun arbeider som prosjektleder/formidler ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Ungdomslitteratur

- ei innføring
Svein Slettan (red.)
Utgivelsesår: 2014