Nils L. S. Jacobsen

Nils L. S. Jacobsen

Nils L. S. Jacobsen er sivilarkitekt og dr.ing. i byutvikling. Han er pensjonert dosent ved Universitetet i Stavanger, og arbeider med forskning innen arkitekturhistorie, byhistorie og byutvikling.

Hva har oljen gjort med oss?

Økonomisk vekst og kulturell endring
Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)
Utgivelsesår: 2015