Heming Gujord
© Universitetet i Bergen

Heming Gujord

Heming Gujord er dr.art. i nordisk litteratur. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Hans viktigste forskningsområder er litterær resepsjonshistorie, forfatterskapsstudier og litteraturdidaktikk.

Hva har oljen gjort med oss?

Økonomisk vekst og kulturell endring
Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)
Utgivelsesår: 2015