Lennart Rosenlund
© Universitetet i Stavanger

Lennart Rosenlund

Lennart Rosenlund er dr.philos. og professor emeritus ved UIS. Hans forskningområde er kultur- og bysosiologi. Han arbeider med problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig metodologi (geometrisk dataanalyse).

Hva har oljen gjort med oss?

Økonomisk vekst og kulturell endring
Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)
Utgivelsesår: 2015