Merete Jonvik
© IRIS Samfunnsforskning

Merete Jonvik

Merete Jonvik har en phd. i sosiologi fra Universitetet i Stavanger og jobber som forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Hun har nylig disputert for PhD-avhandlingen «Folk om forskjellar mellom folk» innen kultursosiologi. Hennes forskningsområder er sosial ulikhet, kulturell verdsetting og resepsjon, og kvalitet i kunst og kultur.

Hva har oljen gjort med oss?

Økonomisk vekst og kulturell endring
Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)
Utgivelsesår: 2015