Anders Vassenden
© International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Anders Vassenden

Anders Vassenden er dr.polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og seniorforsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger). Hans viktigste forskningsområder er kultursosiologi, etniske relasjoner og boligsosiologi.

Hva har oljen gjort med oss?

Økonomisk vekst og kulturell endring
Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)
Utgivelsesår: 2015