Nils Asle Bergsgard
© Høgskolen i Telemark

Nils Asle Bergsgard

Nils Asle Bergsgard er dr.polit i sosiologi og professor ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bergsgard har tidligere jobbet ved Telemarksforsking og IRIS (hvor han fortsatt har en bistilling). Hans viktigste forskningsområder er idrettssosiologi og -politikk og kultursosiologi.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016

Hva har oljen gjort med oss?

Økonomisk vekst og kulturell endring
Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.)
Utgivelsesår: 2015