Ulla-Britt Lilleaas
© Ulla-Britt Lilleaas

Ulla-Britt Lilleaas

Ulla-Britt Lilleaas er sosiolog og har i flere årtier arbeidet med temaer innen kjønnsforskning og likestilling. Hun er nå professor/forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet vært leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.

Likestilling i Forsvaret

Fortropp, baktropp og kamparena
Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen
Utgivelsesår: 2014