Dag Ellingsen
© Dag Ellingsen

Dag Ellingsen

Dag Ellingsen er sosiolog og har arbeidet på Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå, i media og på forskjellige forskningsinstitutter. Nå er han seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Likestilling i Forsvaret

Fortropp, baktropp og kamparena
Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen
Utgivelsesår: 2014