Karin Widerberg
© Universitetet i Oslo

Karin Widerberg

Karin Widerberg er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Kvalitativ metodeutvikling og empiriske undersøkelser på temaer som kjønn, kropp og arbeid, makt og styring står sentralt i forskningen hennes.

I hjertet av velferdsstaten

En invitasjon til institusjonell etnografi
Karin Widerberg (red.)
Utgivelsesår: 2015