Ørnulf Seippel

Ørnulf Seippel

Ørnulf Seippel er professor i sosiologi ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole (NIH). Seippel har tidligere arbeidet ved Institutt for samfunnsforskning, NTNU og NOVA. Han underviser i samfunnsvitenskapelige fag ved NIH, og har arbeidet med temaer som idrettspolitikk, organisasjon, frivillighet og profesjonalisering, sosial kapital, fysisk aktivitet og sosial ulikhet.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016