Toril Moe

Toril Moe

Toril Moe har hovedfag i idrett og er konsulent ved FoU-avdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014