Ingvild Vartdal

Ingvild Vartdal

Ingvild Vartdal er HR-rådgiver i Ålesund kommune og prosjektmedarbeider i Lead. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Vartdal arbeider med arbeidsmiljøkartlegging, lederveiledning og håndtering av konflikter og trakassering.

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016