Inger Lucia Søjbjerg

Inger Lucia Søjbjerg

Inger Lucia Søjbjerg er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun er tilknyttet videreutdanningen i barnesykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og barnesykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Søjbjerg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, spesielt fra barneavdelinger.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016