Trine-Lise Ellingsen

Trine-Lise Ellingsen

Trine-Lise Ellingsen er utdannet intensivsykepleier og ansatt som ledende spesialsykepleier ved Utdanningssenteret, Oslo universitetssykehus HF. Ellingsen har arbeidet med hjertesyke pasienter både på sengepost, i medisinsk overvåkning og i intensivavdeling.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016