Berit Mosseng Sjølie

Berit Mosseng Sjølie

Berit Mosseng Sjølie er fagutviklingssykepleier i Vestvågøy kommune og prosjektleder i Demensfyrtårn Lofoten. For tiden har hun permisjon fra stilling som universitetslektor ved Universitet i Nordland. Sjølie er utdannet sykepleier og har master i helsefag og videreutdanning innenfor eldreomsorg. Hun har i hovedsak arbeidet som sykepleier innenfor eldreomsorg og demensomsorg i sykehjem og hjemmetjenester i kommunene Vestvågøy og Flakstad.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015