Trude Anita Hartviksen

Trude Anita Hartviksen

Trude Anita Hartviksen er universitetslektor og fagansvarlig for tverrfaglige nettbaserte videreutdanninger innen helsepedagogikk, hverdagsrehabilitering og kunnskapsbasert praksis ved Universitetet i Nordland. Hun er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i rehabilitering. Hartviksen har lang erfaring fra arbeid med rehabilitering og helsepedagogikk, og var i mange år enhetsleder for fysioterapi, habilitering, rehabilitering, slagteam og lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Lofoten. Hun har erfaring fra kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i sykehus og fra regionale nettverk innen rehabilitering og kvalitetsforbedring, både som deltaker og som leder.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015